Force majeure

FORCE MAJEURE.
Dette er nå en del av påmeldingsbetingelsene våre. Ved kurspåmelding og betaling, godtar man betingelsene knyttet til Force majeure.
Force majeure klausulen gjelder kun for kurs som går over tid; dvs våre normale ukentlige kurs.

Forbrukervernet vil alltid stå sterkt hos oss. Våre elever er kjempeviktige for oss og vi gjør alt vi kan for at alle skal trives og at vi skal levere det vi har lovet.
I dagens situasjon med Covid19 er det å drive egen virksomhet som et enkeltmannsforetak svært usikkert. Vår virksomhet er sterkt regulert iht. bransjestandarden for treningssentre, samt at vi til enhver tid bestreber oss på å overholde nasjonale og lokale smittevernsregler. Smittevernet setter bla. krav til avstand mellom hver yogamatte, som igjen regulerer hvor mange som til enhver tid kan delta på kurs. Dette er superviktig, og samtidig er det et faktum at dette reduserer inntektsgrunnlaget kraftig for virksomheter som oss.

Vi kan igjen oppleve å måtte stenge vår virksomhet ved krav fra nasjonale eller lokale myndigheter.
Samtidig møter vi samme kostnadsnivå som tidligere. En stor del av våre faste kostnader er relatert til husleie og fellesutgifter. Disse forskuddsbetales og påløper iht. kontrakter. Dagens stønadsordninger er på ingen måte nok til å sikre fremtidig drift. Slik er det og derfor må vi som selskap innrette oss slik at vi kan være her for alle våre flotte nåværende og kommende elever også de neste årene.

Vi har hatt en samtale med Forbrukerrådet på hvordan vi kan ivareta forbrukerrettighetene på en god måte og samtidig sikre fremtidig drift.

Dersom vi blir pålagt å stenge undervisningen for lengre eller kortere periode gjelder følgende som hovedregel:

  • All undervisning vil bli konvertert til onlineundervisning via Zoom. Det vil bli gitt kostnadsfri hjelp til å laste ned, opprette bruker og pålogging for de som måtte trenge dette.
  • Vi vil tilby prisreduksjon tilsvarende en viss prosent av kursbeløpet for gjenværende ganger av kurset / de ganger vi må holde online undervisning. Prosentsatsen vil være avhengig av hvor lenge det er igjen av kurset / hvor mange uker vi må holde stengt.
  • Tilbud om gratis deltakelse på online undervisning på workshops osv.

Vi er klar over at ikke alle ønsker onlineundervisning. I de tilfeller hvor dette er umulig eller svært lite aktuelt, skal vi alltid møte våre elever på en god måte.

SAMTIDIG HÅPER VI PÅ AT ALLE HAR DET SAMME ØNSKE SOM OSS; AT VI IGJEN SKAL KUNNE MØTES ETTER EN NEDSTENGNING OG FORTSETTE YOGAREISEN SAMMEN.