Yoga kan være en hjelp til å etablere den nye normalen.

I disse tider blir vi utfordret på så mange måter.

Covid19 situasjonen i seg selv er skremmende. Ingen av oss vet hvordan vi og våre nærmeste kan holde oss helt trygge. Bare det i seg selv kan for veldig mange mennesker være en krevende mental utfordring. Vi vet heller ikke hvor syke vi kan bli, selv om det ser ut til at det er en viss tendens i hvem som blir rammet.
Mutantvariasjonene skaper ekstra utrygghet. Ikke bare fordi de i seg selv er uforutsigbare, men også fordi vi ikke vet om mutasjonene kan blir farligere og mer smittsomme i fremtiden. Mange opplever en eksistensiell frykt. Mange opplever medmennesker som ser ut til å ikke bry seg.

Medmennesker som utrykker seg på tvers av ens egne oppfatninger og verdier. Ytringsfriheten er viktig. I situasjoner som det vi nå opplever, kan dog det å bli eksponert for for tanker og meninger som opprører oss, skape en ubevisst frykt, ja til og med sinne og sorg.
Mange velger å holde igjen, og ikke møte sverd med sverd. Det å undertrygge eget sinne, egen sorg og svelge kameler gjør noe med oss. Noe som ikke er så bra for vår egen helse. Dog er det å kjenne at man har kontroll over seg selv også viktig.

Den trygge normalen som vi har hatt i hele vårt liv er revet vekk. Forutsigbarheten, mulighetene til å planlegge og vite at det vi har planlagt går helt etter planen, er ikke lenger en selvfølge. For mange mennesker er også den økonomiske tryggheten truet.

Mange ønsker seg tilbake til «sitt gamle liv» og det som var «normalt». Mange ihenger fast i «det som var før» og håper og tror at alt snart er som å våkne opp fra et mareritt og alt er som tilbake slik vi husker det.
Sannsynligheten for at det vil skje, er kanskje veldig liten.
Det har gått 1 år nå. Vi har forandret oss, samfunnet har forandret seg, verden har forandret seg. Vi er forandret sammen.

Grunnmuren; det kjente og kjære fundamentet for et godt og trygt liv er ustabil for mange. Kanskje til og med kjennes det ut som om grunnmuren er revet vekk.

Alle disse forholdene, og flere som ikke er nevnt ovenfor, gjør at svært mange av oss går rundt med en konstant spenning i oss. En spenning som sitter både i kropp og i «sinn».
Vi mennesker er utrolig tilpasningsdyktige. I enkelte tilfeller er vi kanskje for flinke til å tilpasse oss og gjøre det beste ut av situasjonen.
Selvfølgelig skal vi strekke oss og være positive. Samtidig er det lurt å være klar over at denne tilpasningen kommer med en pris. Undertrykkelse av sinne, sorg og frustrasjoner gjør noe med oss både fysisk og mentalt. Det er ikke alltid lett å oppdage at vi bærer på alt dette; dagene er hektiske og endringer skjer hele tiden.
Mange har rett og slett ikke tid og ork til å lytte innover til hva kropp og sinn sier. Det er for mye allerede.

Nå er det vel også slik at også før Covid19 var det mange som opplevde stress og jag i hverdagen. Følelsen av å ikke strekke til og ikke ha overskudd til alt man skulle og burde er velkjent for de fleste.
Innsovningsproblemer og dårlig søvnkvalitet er kjente symptomer. Dårlig fordøyelse og evne til å ta opp næring fra maten er andre forhold.
Muskel- og skjelettlidelser står høyest på NAV`s sykefraværsstatistikk.

Hele 44 prosent av menn og 34 prosent av kvinner, som var sykmeldt i fjerde kvartal 2017, var borte fra jobb på grunn av nettopp plager i muskler og skjelett.

I 2020 var det registrert 2.567.843 tapte dagsverk pga. muskel-/skjelettlidelser. Tilsvarende tall for 2019 var 2.468.131.

Folk generelt trener mye. Allikevel viser statistikker at muskel- og skjelettlidelser er en stor årsak til sykefravær. Hvordan kan dette henge sammen når folk flest trener mer enn før?

Er det nok å holde seg i god fysisk form?

Den norske befolkning er opptatt av å holde seg i god fysisk form. Dette er superviktig; vi trenger en sterk og smidig kropp til å håndtere hverdagen.
Dog ser det ut til at vi er opptatt av at det vi bruker tiden vår til, skal fungerer raskt og effektivt.

Vi ønsker raske resultater når vi skal komme i fysisk form. Vi ønsker å kunne raskt gå ned i vekt, bygge muskler og bli supermyke på kort tid.

Ifølge Virke har antall treningssentre doblet seg på 10 år. I samme tidsrom har det blitt 3 ganger så mange nordmenn som trener på treningssentrene.

Det er utvilsomt bra at den norske befolkning er opptatt av å ta vare på kroppen sin. Det er spesielt viktig, når vi vet at arbeidsdagen for mange består av å sitte store deler av dagen foran en pc skjerm med begrenset fysisk aktivitet.

Til tross for denne økningen i fysisk aktivitet de siste årene, er det allikevel flere og flere som opplever fysiske plager i sin hverdag.

Det er nærliggende å spørre: Hva skyldes dette?

På forskning.no kan man finne følgende artikkel som heter: «Hvorfor kan stress gjøre oss syke». Her sies vises det blant annet til forskning som peker på en sterk sammenheng mellom stress og fysiske plager. Psykosomatiske symptomer trer frem; dette er symptomer med psykiske og ikke fysiske årsaker.
Stress kan altså fremkalle fysiske plager i kroppen iht. artikkelen.

Men hva er det som skjer?

Kort og litt overordnet forklart kan stress gjøre at stresshormonene cortisol, adrenalin og noradrenalin aktiveres.
Kropp og sinn settes i alarmberedskap, dersom stress-situasjonen blir langvarig.
Denne tilstanden kan fremstå som om vår indre «gasspedal» er tråkket inn. Kropp og sinn begynner å tro at dette er normalen, og innstiller seg deretter. Det kan rett og slett være vanskelig å få bremsepedalen til å virke.
Det kan se ut til at vi mennesker har lett for å la oss begeistre, og holde gasspedalen i bånn litt for lenge og for ofte. Når vi slipper gasspedalen, klarer vi rett og slett ikke å slappe av.
Det kan oppleves som om vi må på avvenning. Når vi forsøker å gjøre noe rolig, så er det «drivere» i oss, som fortsatt ønsker at gasspedalen skal trykkes helt inn.
Det kan nesten oppleves som vondt å skulle slappe av. Kroppen kjennes urolig, muskulaturen er stram og vond og det er vanskelig å slappe av mentalt. Over tid fører dette til kroppslig ubehag og kanskje sykdom.

Så hva er konklusjonen?

Jo; vi trenger å både kunne håndtere gass- og bremsepedal tilpasset vår hverdag. Gass- og bremsepedalen finner vi i det autonome nervesystemet; henholdsvis sympatikus og parasympatikus.

Mentalt stress gjør at vi tar dårlige avgjørelser, vi får skylapper på og ser ikke alle mulighetene. Dette påvirker oss som privatpersoner og ikke minst på jobb.

Vi skal trene fysisk; vi må ha en sterk kropp. Det er ikke til å komme vekk fra. Men det er også viktig at vi kan slappe av når vi trenger det.

Utfordringen er at samfunnet i dag stimulerer til at man skal holde gasspedalen i bånn mest mulig.
De fleste av oss trenger hjelp til å aktivere bremsepedalen. Det har lett for å bli litt «jeg skal bare» og «snart» når det kommer til å hvile og kjenne etter hvordan man faktisk har det.

Klassisk Yoga og Tradisjonell Yin Yoga, som vi tilbyr her hos oss, er spesielt egnet til å balansere gass- og bremsepedalen. Begge tradisjonene er helhetlige; vi arbeider med fysisk yoga, pusteteknikker, konsentrasjonsteknikker, meditasjoner etter helt bestemte prinsipper.
Dette er praksiser som direkte påvirker nervesystemet og stresshormoner når de utføres rett.

Selv om vi i disse tider ikke kan møtes i yogarommet, er det viktig å huske at yoga fungerer kjempegodt også via digitale overføring. Alle våre elever som deltar på våre Zoom klasser sier det samme; de er svært overrasket over hvor bra det fungerer og vi ser at de melder seg på kurs etter kurs.
Vi får riktignok ikke den samme felleskapsfølelsen som å være i samme rom, å høre hverandre puste, kjenne hverandres energi og den sosiale samhørighetene.
MEN: I disse tider er det enormt viktig at du klarer å opprettholde praksisen både for din fysiske og mentale helse, både som forebyggende og som reparerende praksis.
Vi kan rett og slett ikke tillate oss at vi ikke tar vare på oss selv.

Det er viktig å forstå at det vi tidligere oppfattet som «normalen» og vårt gode gamle liv, aldri vil komme tilbake på samme måte. Vi må etablere en ny normal.
Yoga er en fantastisk praksis som hjelper deg til å forme din nye hverdag; ditt sinn og din kropp bevarer sin fleksibilitet.

Hjertelig velkommen på kurs hos oss, via skjerm eller live i yogarommet når den tid kommer .

Varm hilsen Anita, daglig leder og hovedlærer.