Personvern, ansvar og betingelser

Vi tar ditt personvern på alvor. Klikk her for å lese om hvordan vi ivaretar dette.

Her kan du lese om ansvarsforhold for praktisering av yoga hos oss. Klikk her.

Påmeldings- og avmeldingbetingelser finner du ved å klikk her, scroll litt ned.

Vår rabattordning finner du her, scroll litt ned på siden.

Virksomhetsinformasjon finner du her, scroll litt ned på siden.