Våre retningslinjer og betingelser

TA IGJEN TAPTE TIMER.
Vi ønsker at alle skal få gjennomført de yogaklasser de har betalt for. Følgende regler gjelder:

 • Tapte timer må tas igjen innenfor pågående kurssemester.
 • Tapte timer kan tas igjen på alle klasser.
 • For å få tilgang til erstatningstime kreves det at man er i god nok fysisk form og teknisk klarer å følge klassens nivå. Snakk med din yogalærer hvis du er i tvil.
 • Man avtaler med sin yogalærer direkte, ved fremmøte på yogatime, hvilken erstatningstime som kan benyttes. Yogalæreren vil deretter føre ditt navn inn på listen for kurset du ønsker ta igjen på, slik at vedkommende lærer vet at du kommer.
 • Det er ikke mulig å avtale å ta igjen tapte timer pr epost, telefon eller sms. Dette skal gjøres ved oppmøte i yogastudioet.  E-post og sms`er vil ikke bli besvart.
 • De som er fast påmeldt til en klasse, har fortrinnsrett til å bli med på klassen. Du som kommer for å ta igjen en tapt time må derfor vente til yogalæreren ser at det er en ledig yogamatte. Spør læreren før du går inn i yogastudioet.
 • RESERVERTE TA IGJEN TIMER SOM IKKE BENYTTES BLIR FAKTURERT MED
  KR. 150. 

——————————————————————————————————————
PÅMELDINGSBETINGELSER
Påmelding på våre kurs er bindende.

Yogaloftet Oslo forplikter seg å holde av avtalt plass på ønsket kurs.

Kursbestiller forplikter seg til å betale for kursreservasjonen og forholde seg til Yogaloftet Oslos retningslinjer.

——————————————————————————————————————

AVMELDINGSBETINGELSER.
Følgende avmeldingsbetingelser gjelder: Påmelding er bindende.
Ved avmelding inntil 7 dager før kursstart ilegges et adm. gebyr på kr 250.

Ved avmelding 0-7 dager før kursstart forfaller hele kursavgiften. Det vil da ikke bli foretatt en refusjon av innbetalt kursbeløp. Hvis det foreligger en gyldig årsak til avmelding, vil vi vurdere dette i hvert tilfelle. Avmelding må være skriftlig pr. post eller pr. e-post.

——————————————————————————————————————

PERSONER UNDER 18 ÅR kan kun meldes på kurs eller kjøpe produkter via en av sine foreldre/foresatte.

Det er foreldres/foresattes adresse, mobilnr og e-postadresse som da skal oppgis.

Yogaloftet Oslo kan ikke ta ansvar for påmeldinger eller kjøp av produkter som gjøres av mindreårige uten foreldres/foresattes samtykke. Dette må foreldre/foresatt ta ansvar for iht. Lov om skadeserstatning.

——————————————————————————————————————

ANSVAR.

Yogaloftet Oslo forholder seg til normale etiske retningslinjer som gjelder generelt i det norske samfunn. I tillegg har vi de yogiske prinsipper å forholde oss til som gjelder åpenhet, ærlighet og redelighet.
Vi tilbyr en forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus. Dog vil den enkelte elev selv ha ansvaret for å utøve yoga på en slik måte at egen helse/kropp ivaretas. Det er kun eleven selv som vet om eventuelle skaper/plager som må tas hensyn til. Yoga skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro. Eleven har plikt til å følge lærerens anbefalinger om å ta vare på egen kropp.
Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene.
Det er ikke anledning å delta på kurs, workshops eller retreater hvis man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Vi forbeholder oss retten til å bortvise eleven som bryter denne regelen. Dette inkluderer også at eleven evt. må flytte fra retreatstedet før samlingen er avsluttet for egen regning.
Yogaloftet Oslo har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger våre retningslinjer. Dette vil også meddeles skriftlig.

——————————————————————————————————————

RABATTORDNINGER.
Ved bestilling og betaling må du selv velge korrekt rabatt.

 1. Fortsettelsesrabatt: 10 % når du fortsetter direkte på nytt kurs.
 2. Pensjonister/uføre/studenter: 10 %. Gjelder ikke i tillegg til Fortsettelsesrabatten.

Ved påmelding via nettbooking Mamut: Oppgi korrekt rabattkode iht. ovenstående i feltet «Melding til selger». Hvis du ikke angir rabattkode, vil du ikke få rabatt.

Ved påmelding/betaling via VIPPS: Velg korrekt rabatt tilsvarende navnet på ditt kurs. Urettmessig rabatt vil bli tilleggsfakturert.

Du kan kun velge rabattordning 1 eller 2, ikke begge.

——————————————————————————————————————

KJØP AV YOGAPRODUKTER.

Du bestiller og betaler yogaprodukter (matte, bag, cd etc.) via vår app på VIPPS.
Vi sender ut yogaprodukter første mandagen etter at produktet er bestilt og betalt.

Bestilt produkt vil sendes deg via Posten, enten som brev eller Norgespakke.

Det er ikke mulig å handle yogaprodukter i vårt studio.

HUSK Å VELGE RETT PORTO ELLER FRAKT NÅR DU BESTILLER.

———————————————————————————————————————

REKLAMASJON.
Dersom det foreligger en mangel ved produktet du har kjøpt hos oss, må du innen 5 virkedager etter du oppdaget den, gi Yogaloftet Oslo skriftlig beskjed.

Beskjed om reklamasjon kan kun gjøres til oslo@yogaloftet.no om du vil påberope deg mangelen. Vi vil deretter gi deg beskjed mht hva du skal gjøre videre. Se også Forbrukerkjøpsloven.

——————————————————————————————————————

ANGRERETT.
For kjøp av yogaprodukter har kjøper angrerett iht. angrerettslovens bestemmelser.

Kjøper må gi Yogaloftet Oslo beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager etter at produktet og angreskjema er mottatt. Skjemaet sendes sammen med produktet.

Bruk av angreretten skal meddelses skriftlig fra selger via angreskjemaet.
Korrekt adresse for angreskjemaet er: Yogaloftet Oslo, Vækerøveien 210, 0751 Oslo.
Skjemaet skal være sendt fra kjøper senest 14 dager etter mottak av produktet. Opplysninger om hvordan kjøper vil returnere produktet til Yogaloftet Oslo skal også opplyses. Kjøper står selv for kostnaden ved å sende produktet i retur.

Ved bruk av angreretten skal produktet leveres/sendes tilbake snarest og senest 14 dager etter at varen er mottatt.

Når produktet er mottatt i retur hos Yogaloftet Oslo, vil samme selskap tilbakebetale hele salgsbeløpet minus frakt til kjøper.

Ved retur/bruk av angrerett når det gjelder kjøp av CD`er, DVD`eller eller yogamatter, kan dette kun skje dersom forseglingen er ubrutt. Årsaken til at dette også gjelder yogamatter, er av hygieniske årsaker.

Dersom kjøper har mistet angreskjema, kan dette fås ved henvendelse til Yogaloftet Oslo ved å sende epost til oslo@yogaloftet.no.

——————————————————————————————————————

AVLYSNING AV KURS.
Yogaloftet Oslo forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere.
Det vil bli gitt beskjed om avlysning minimum 4 dager før kursstart.

Innbetalt kursbeløp vil bli refundert i sin helhet.

Copyright Yogaloftet Oslo.

håndmalt bilde foss og steiner kinesisk shutterstock