Virksomhetsinformasjon

Vi er registrert i Brønnøysund under næringskode 85.510 – undervisning innen idrett og rekreasjon.

Vi tilbyr yogaundervisning innenfor Tradisjonell Yin Yoga og Klassisk Yoga.
Dette innebærer fysisk yoga, pusteøvelser, konsentrasjonsøvelser og meditasjon.